HOME » BESTUUR

   BESTUUR PVA

     FUNCTIE                           NAAM                          @MAIL                                         TELEFOON/GSM

    Voorzitter                        :Gilbert Smolders       gilbert.smolders1@telenet.be   0496621692

    Secretaris                        :Mirella Van Hoof       secretariaatpva@gmail.com       0496452440

    Penningmeester             : Raymond Fonteyn    raymond.fonteyn@telenet.be    0477540237

    Directeur Intern Beleid : Jean-Marie Daems    jmdaems@scarlet.be                  0496801378

    Directeur Sport              : Open vacature

    Adres Secretariaat         : Kollegestraat 43, B-2440 GEEL

    Website                           : http://pva-handboogschieten.be/ 

 

      NOTA:     Het bestuur PVA heeft nog steeds geen vacature binnen gekregen om de Dir. Sport te mogen vervangen.

                    Tussentijds zijn de taken van de Dir. Sport onderling verdeeld binnen het  bestuur.